Лена Лалчева - психологично консултиране и терапия

за записване на час 0889 07 39 36; 0877 07 39 36

EMDR терапия

EMDR терапия
Какво е EMDR?

Десенситизация и повторна преработка на информацията посредством движения на очите

EMRD e сравнително нова за България терапия, използвана за преработка на травми и травматични спомени. Основoположник на терапията е Д-р Франсин Шапиро, която открива действието на движенията на очите като терапевтичен инструмент през 1987 г. След изпитването на метода и прилагането му, са проведени серия научни изследвания, които имат за цел да потвърдят научно действието на терапевтичната модалност. В момента EMDR се използва активно от сертифицирани терапевти в цяла Европа, Израел и САЩ. Наред с това начинът на работа на EMDR терапията е с доказана невробиологична основа – нещо, което липсва при по-голямата част от психотерапевтичните модалности. EMRD терапията е подходяща за работа с всички видове травми, както сериозни психически стресиращи събития /терористични актове, катастрофи, инциденти/, така и с травматични спомени от детските години или настоящи проблеми.

• Целта на терапията е да осигури на клиента възможно най-бърз, ефективен и безопасен терапевтичен процес; да осигури подходящо и адаптивно решение на актуалните проблеми на клиента и да формира нови умения, поведения и убеждения, които да оптимизират моделите на бъдещо поведение на клиента.

• EMDR е най-подходящата модалност за хора с единично травматично преживяване като катастрофа, сексуално насилие, физическо насилие, природни бедствия, травмираща медицинска интервенция. В началото на своето развитие терапията е прилагана с огромен успех при ветерани от Виетнам, а към настоящия момент EMDR е терапията, призната от Световната здравна организация за най-ефективната при работа с посттравматичен стрес и различни видове травми.

• EMDR може да се използва и като бърз метод за подготовка при предстоящи предизикателства, като изгражда нови умения и стратегии на поведение и мислене, чрез даване на нова перспектива и гледна точка за конкретната ситуация или проблем.