Лена Лалчева - психологично консултиране и терапия

за записване на час 0889 07 39 36; 0877 07 39 36

Цени на услугите

  • Индивидуално психологично консултиране за възрастни – 70.00 лв, продължителност на сесията 50 минути
  • Удължена консултативна/терапевтична сесия с продължителност 70 минути – 90,00 лв. (в условията на пандемия удължени часове се предлагат само за срещи онлайн)
  • Индивидуално психологично консултиране за деца до 14г. възраст – 60.00 лв, продължителност на сесията 45 минути
  • Психологично консултиране на двойки – 80.00 лв, продължителност на сесията 70 минути
  • Онлайн консултиране – осъществявано по вайбър, за хора извън България или с невъзможност за посещение в кабинета – 70.00 лв, продължителност 50 минути
В кабинета няма условия за заплащане с банкова карта – плащането се извършва в брой или по банков път.
* Всяка среща се реализира след предварително записване по телефона
**Консултирането на двойки е с продължителност 70 мин.
***Часове, отложени по-малко от 24 часа преди срещата, се заплащат /с изключение на възникнали външни, форсмажорни обстоятелства/.
***Клиентът е длъжен при възникване на обстоятелства, възпрепятстващи записана среща, своевременно да съобщи промяната, с цел актуализиране на графика.