Лена Лалчева - психологично консултиране и терапия

за записване на час 0889 07 39 36; 0877 07 39 36

Услуги и цени

chaises-psychologue-paris

Индивидуална терапия и консултиране:

Подходяща за хора, преживяващи психологични и емоционални проблеми като:

–          паническо разстройство;

–          фобийни и други тревожни разстройства;

–         обсесивно-компулсивно разстройств0;

–          социална тревожност и затруднения в комуникацията;

–          депресивни състояния;

–          зависимости и злоупотреба с вещества – алкохол, наркотици, хазарт, никотин;

–          хранителни разстройства – анорексия, булимия, натрапчиво хранене;

–          проблеми с агресията и емоционална нестабилност;

–          синдром на професионална умора;

–          стресови разстройства и постравматичен стрес;

–          травма, раздяла, загуба и др.

 Индивидуално психологично консултиране за деца и юноши:

Насочено към деца и юноши, преживяващи психологични, обучителни и емоционални проблеми:

–         тревожни и депресивни състояния;

–         обсесивно- компулсивно разстройство при деца/ юноши;

–         хранителни разстройства при подрастващи;

–          смущения в емоционалното развитие;

–          емоционално-поведенчески нарушения в училищна възраст;

–          самонараняване;

–          затруднения в общуването и адаптацията;

–          обучителни затруднения в училищна възраст;

–          тревожни мисли при децата и юношите;

–          злоупотреба с вещества и рисково поведение;

Психологично консултиране на двойки:

Предназначено за партньорите в една двойка, срещащи трудности от различно естество:

–          консултиране при кризисни взаимоотношения в двойката;

–          консултиране при вземане на решение;

–          неудовлетвореност от връзката, развод, раздяла;

–          проблеми в междуличностните отношения с партньора;

–          емоционална автономност, зависимост от партньора;

 Цени на услугите:
 Индивидуално психологично консултиране за възрастни – 70,00 лв
Индивидуално психологично консултиране за деца и юноши под 14 г.възраст – 60,00 лв
Психологично консултиране на двойки – 80.00 лв
 
* Всяка среща се реализира след предварително записване по телефона
* Посочените цени се отнасят за консултативна сесия с продължителност 50 мин.
* Консултирането на двойки е с продължителност 70 мин.
* Часове, отложени по-малко от 24 часа преди срещата, се заплащат.
* Клиентът е длъжен при възникване на обстоятелства, възпрепятстващи записана среща, своевременно да съобщи промяната, с цел актуализиране на графика.


target="_top">