Лена Лалчева - психологично консултиране и терапия

за записване на час 0889 07 39 36; 0877 07 39 36

Семейно консултиране

Психологично консултиране на двойки:

Предназначено за партньорите в една двойка, срещащи трудности от различно естество:

–          консултиране при кризисни взаимоотношения в двойката;

–          консултиране при вземане на решение;

–          неудовлетвореност от връзката, развод, раздяла;

–          проблеми в междуличностните отношения с партньора;

–          емоционална автономност, зависимост от партньора;  

–          родителство и трудности с деца и подрастващи;

Психологична консултация за двойки – 60,00 лв с продължителност 80 минути