Подчинени ли сме на критиката?

Как да се научим да реагираме на критиката градивно и здравословно, без да позволяваме тя да оказва въздействие върху самочувствието и самооценката ни? Да не позволяваме на критиците си да повлияват нашето поведение и преценката ни, както и ние самите да можем да отправяме градивна и полезна критика, когато е необходимо, без да засягаме личността и качествата на другия?