Лена Лалчева - психологично консултиране и терапия

за записване на час 0889 07 39 36; 0877 07 39 36

Компетенции и обучение

КОМПЕТЕНЦИИ

 • Когнитивно-поведенческа терапия при ОКР и свързаните с него разстройства. Актуални терапевтични техники. – проф. Пол Салковскис, юни 2022г.
 • Схема терапия за работа с личностни разстройства – „Schema Therapy Center – Belgrade“, под супервизията на Tijana Mirovic, 2020 г.
 • Схема терапия при работа с двойки и семейства, Д-р Киара Дифранческо, 2021 г.
 • Схема терапия при хранителни разстройства – Dr. Susan Simpson, март 2021 г.
 • EMDR терапия – Десенситизация и повторна преработка на информацията посредством движения на очите – EMDR Europe Association, ЕМDR – Израел, преподавател Д-р Уди Орен, оторизиран EMDR преподавател на EMDR Institute USA. Под супервизията на Д-р Уди Орен., 2015-2016 г.
 • ADVANCED INTEGRATIVE THERAPY – под ръководството на Michelle Shapiro, London, UK, Basics, Mastering AIT Practice and Advanced Supervision, 2015 г.
 • Когнитивно поведенческа психотерапия – „Институт за екология на мисленето“, преподавател: Петър Василев, председател на Българската асоциация по когнитивно поведенческа терапия, 2005/2007 г.
 • Фокусирана в решения психотерапия и консултиране – „Българска асоциация по краткосрочна терапия“, преподавател: Боян Страхилов, председател на асоциацията и медиатор на фокусирания в решения подход в България, 2006/2007 г.
 • Основи на психодрамата – Фондация „Психотерапия 2000”, терапевти: Галина Дойчинова и Мален Маленов, продължителност 200 часа; 2005-2006 г.

СЕРТИФИЦИРАНО ОБУЧЕНИЕ

 • Imagery Rescripting – метод за преработка на травматични и негативни спомени, проф. Арноуд Арнц, уъркшоп, ноември 2018 г.
 • Съвременно развитие на когнитивно-поведенческата терапия при хранителни разстройства – лектор Riccardo Dalle Grave, MD, ръководител на клиника за нарушения в храненето и телесното тегло, Villa Garda Hospital, Verona, Italy, юни 2013 г.
 • Консултиране на семейства и двойки в криза. Психотерапия на развода, 2012 г.
 • Обучителни затруднения и емоционално-поведенчески нарушения в начална училищна възраст – Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст, преподавател: Доц. Д-р В. Боянова; 2010 г.
 • „Развиване и преподаване на курс за сексуално възпитание на ученици 4- 10 клас” – НЦООЗ, секция „Епидемиология на психичните разстройства” , преподавател: Д-р М. Околийски; 2010 г.
ОБРАЗОВАНИЕ
 • Приложна психология, магистър, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив,  България, 2003 – 2007г.
 • Съдебна психология, допълнителна професионална квалификация, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив, България, 2005-2007 г.;
 • Психология на управлението и човешки ресурси, допълнителна професионална квалификация, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив, България, 2005-2007г.;
 • Културология, магистър, Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград, България, 1998 – 2003 г.;

СЕМИНАРИ И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

 • EMDR терапия при кризисни ситуации – войни, природни бедстия и аварии, уъркшоп, Ваня Митева, бивш президент на австралийската асоциация по EMDR, март 2022г.
 • Терапевтична работа с паническите атаки, Д-р Юта Фюрст, октомври 2021г.
 • Психодраматична работа с хранителни разстройства, Барбара Хайд, юни 2021г.
 • EMDR терапия при работа със зависимости, Ваня Митева, президент на австралийската асоциация по EMDR терапия, юни, 2021г.
 • EMDR терапия  за работа с дисоциации, Ваня Митева, президент на австралийската асоциация по EMDR терапия, април 2021г.
 • Психодраматични техники за работа с вина и срам, д-р Юта Фюрст, март 2021 г.
 • Психодраматични техники за работа с травмата, Д-р Юта Фюрст, февруари 2021 г.
 • Есенен симпозиум по когнитивна терапия, ноември 2018, София
 • Научна конференция „Когнитивно-поведенческа психотерапия при алкохолизъм. Терапевтичната общност – ефективен модел за възстановяване и ново качество на живота“, 2013 г
 • EURO PSY сертификат Нови Европейски стандарти за професионална правоспособност на практикуващите психолози – Дружество на психолозите в България, 2011 г.
 • Принципи, стандарти и приложения на превантивни програми в училищна среда – Превантивно информационен център по проблемите на наркоманиите – София, 2010 г.
 • Международна конференция  “Дискриминацията в училище – възприятия и реалности”, 2011 г.
 • „Диагностика и психологическа работа с деца със специални образователни потребности“ – семинар, СУ, Катедра „Обща, експериментална и генетична психология“, 2010 г.
 • „Скъпи, провалих децата!“ и „Как да отгледаме отговорно дете?“ – лекции на експерта по родителски въпроси и канадски психотерапевт Алисън Шейфър; начини на възпитание и промяна на деца с проблемно поведение, октомври 2014 г.

Собствени семинари и рубрики:

– Семинар „Семейството и как да оцелеем в него“ – Парк Център София, съвместно със списание „Инфогайд за родители“ и сайта www.deteto.info, периодика н а провеждане 2 месеца;

– Семинар „Психоемоционална подготовка за новия член на семейството“ – Парк Център София, Училище за бременни на www.deteto.info, съвместно със списание „Майчинство“, периодика на провеждане 2 месеца;

Собствена рубрика в списание „Майчинство“: периодика веднъж месечно в хартиеното издание на тема „Най-честите родителски грешки при отглеждане и възпитание на деца“

Бъди в хармония с Лена Лалчева“ – всеки вторник в www.newme.bg