Лена Лалчева - психологично консултиране и терапия

за записване на час 0889 07 39 36; 0877 07 39 36

За деца и юноши

Индивидуално психологично консултиране за деца и юноши:
Насочено към деца и юноши, преживяващи психологични, обучителни и емоционални проблеми:
–          обсесивно-компулсивно разстройство;
–          паническо разстройство;
–          социална тревожност;
–          смущения в емоционалното развитие;
–          емоционално-поведенчески нарушения в училищна възраст;
–          самонараняване;
–          разстройство в адаптацията и затруднено общуване;
–          тревожни мисли при децата и юношите;
–          злоупотреба с вещества;
–          хранителни разстройства;
 
*Психологично консултиране за деца под 14 г. възраст – 60,00 лв с продължителност 45 минути;
**Психологично консултиране за юноши над 14 г. възраст – 70,00 лв с продължителност 50 минути;
***Часове, отложени по-малко от 24 часа преди срещата, се заплащат /с изключение на възникнали външни, форсмажорни обстоятелства/.
****Клиентът е длъжен при възникване на обстоятелства, възпрепятстващи записана среща, своевременно да съобщи промяната, с цел актуализиране на графика.