Лена Лалчева - психологично консултиране и терапия

за записване на час 0889 07 39 36; 0877 07 39 36

За възрастни

Индивидуално психологично консултиране и терапия:

Насочено към хора, преживяващи психологични и емоционални проблеми:
–          паническо разстройство;
–          обсесивно-компулсивно разстройство;
–          фобийни и тревожни състояния;
–          други страхови разстройства;
–          депресивни състояния;
–          социална тревожност;
–          работа със зависимости и злоупотреба с вещества – алкохол, наркотици, хазарт, никотин;
–          хранителни разстройства;
–          затруднения в общуването;
–          проблеми с агресията и емоциите;
–          емоционална нестабилност;
–          синдром на професионална умора;
–          стресови разстройства;
–          травма, раздяла, загуба и др.
 
*Индивидуална психологична консултация за възрастни – 70,00 лв с продължителност 50 минути
**Часове, отложени по-малко от 24 часа преди срещата, се заплащат /с изключение на възникнали външни, форсмажорни обстоятелства/.
***Клиентът е длъжен при възникване на обстоятелства, възпрепятстващи записана среща, своевременно да съобщи промяната, с цел актуализиране на графика.